Vítejte na stránkách divadla KočéBR

KočéBR je volné sdružení divadelníků, které spojují následující zájmy: divadlo, které se věnuje lokální paměti, oživuje ji a vyzdvihuje z ní témata významná pro danou komunitu, před kterou jsou ztvárněna v podobě divadelních inscenací, happeningů či performancí (zejména Velkolhotecký projekt), a divadlo, které své inscenace uvádí v oblastech okrajových a nedotčených tradiční divadelní kulturou (projekt KočéBRování). Vedle témat spjatými s danou komunitou je pro KočéBR rovněž směrodatné vnímání divadla jako ojedinělé události či svátku, který se nemusí opakovat. Blízká je KočéBRu poetika pouličního divadla a site specific, typický je rovněž blízký vztah k lidovým písním a tradicím a jejich využití v jednotlivých inscenacích (záleží vždy na místě uvedení). Toto divadelní nazírání a osoba režiséra a zakladatele KočéBRu Vítězslava Větrovce jsou patrně ty nejcharakterističtější znaky, kterými lze divadlo KočéBR definovat.