Vítězslav Větrovec

Vítězslav Větrovec (*1985 v Mostě)

Student doktorského studia Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, oboru činoherní režie. Tématem jeho disertační práce je obnova vesnické paměti, lidové tradice a lidové divadlo. Vedle další autorské a režijní činnosti v KočéBRu se profesně profiloval v divadle Tramtárie Olomouc (T. Neznalová, M. Dlab, V. Větrovec: Marlboro Men Evangelium, 2011), v Brněnském dětském divadle (H. Sachs, V. Větrovec: Sachsiáda, 2011), v Multikulturním centru Stadec v Brně (K. Menclerová, V. Větrovec: Brno Bezhlavě!, 2012) či v (rovněž brněnském) politickém Divadle Feste (V. Větrovec, K. Menclerová: Hodní, zlí & dotovaní, 2013, J. Macek, K. Menclerová: Husina, 2014). Vedle těchto činností se věnuje rovněž pedagogické praxi – ať už v rámci amatérských divadelních přehlídek (Setkání divadel ve Valašském Meziříčí, NaNečisto v Liberci, Špílberg v Brně), workshopů (autorské a osobnostní herectví, specifika pouličního a lidového divadla) či jako doktorand na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde rovněž publikoval několik studií o své divadelní činnosti ve Velké Lhotě.