KočéBRování 2015: Tisíc a jedna noc

Studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (JAMU) a divadlo KočéBR vyrazili 17. července na téměř čtyřtýdenní divadelní pouť po vsích v Maroku a jižním Španělsku. Skrze divadelní adaptaci vybraných příběhů ze sbírky lidových pohádek a bajek Tisíc a jedna noc zkoumali univerzálnost divadelní komunikace v jazykově a kulturně odlišném prostředí a rozdílnost dvou od sebe vzdálených kultur - islámské a křesťanské.

Oblast  jižního Španělska (Andalusie) a severního Maroka je tímto mezikulturním a mezináboženským dialogem notně poznamenána a představovala tak ideální lokalitu pro popisovaný záměr tvůrců. Křížení islámských a křesťanských vlivů lze ve zmíněných oblastech dodnes spatřit při návštěvě četných architektonických i jiných památek. Zároveň je pro tyto oblasti příznačná odlehlost od kulturních center a tím pádem i nezatíženost na běžných kulturních (zejména pak divadelních) konvencích – ať už západních či východních. Vlivy těchto dvou světových náboženství se zároveň v těchto oblastech vzájemně doplňují a vytvářejí tak osobité kulturní prostředí, jehož lidové zvyklosti a tradice se výraznou měrou liší jak od těch západních (křesťanských), tak i východních (zejména islámských).

Inscenace, která byla v těchto oblastech v době od poloviny července do poloviny srpna 2015 hrána, se v mnohém inspirovala ve vyprávěních lidových pohádek a bajek Tisíc a jedna noc, které arabským (čti islámským) pohledem převypravují mnohé mezopotámské, řecké,  byzantské i židovské náměty.

Divadelní výzkum přímo navazoval jednak na divadelní projekty uskutečňované doktorandem JAMU a režisérem Vítězslavem Větrovcem ve vsi Velké Lhota na Vysočině, v nichž ohledává a z paměti zdejších obyvatel vyzdvihuje místní lidové obyčeje a zvyklosti, a jednak na předchozí ročníky divadelně-kočovného projektu KočéBRování, především pak na kočování po zejména kurdských vsích ve východním Turecku v roce 2014.

Vedle studentů Divadelní fakulty JAMU a herců divadla KočéBR se projektu rovněž účastnila španělská herečka Rebeca Izquierdo a turecký herec Ibrahim Volga Mengü. Ročník 2015 vedle JAMU výrazně podpořilo rovněž Divadelní studio Paradox a svými konzultacemi byl přínosný rovněž Petr Váša.   

Tisíc a jedna noc 

režie: Vítězslav Větrovec

dramaturgie: Marek Hlavica

scénografie: Natálie Pelcová

hudba: Tereza Koláčková

účinkovali: Tereza Slámová, Veronika Lazorčáková, Tereza Koláčková, Rebeca Izquierdo, Ibrahim  Volga Mengü, Robert Mikluš, Vojtěch Johaník, Jan Neugebauer a Natálie Pelcová