KočéBRování

Každé léto od roku 2010 do roku 2013 kočoval KočéBR po českých a moravských vsích se svými inscenacemi na motivy středověkých masopustních frašek, s osobitými divadelními montážemi z národních písní a pověstí, s montážemi z děl klasické literatury či s ryze autorskými projekty, které se ptaly po smyslu samotného divadla, resp. divadelního kočování. V roce 2014 proběhlo KočéBRování ve vsích ve východním Turecku – tvůrci zde zkoumali zejména možnosti divadelní komunikace v prostředí jazykově i kulturně naprosto odlišném od toho českého.

Během KočéBRování herci putují několik týdnů po oblastech, kde jsou diváci na divadlo zvyklí jen málo či vůbec, po osadách a vesnicích, které mají průměrně kolem dvou či tří set obyvatel. Diváky si divadelníci musí získávat objížděním vsí a osobním a bezprostředním zvaním svých diváků.

Ačkoliv obsahově odlišné, mají všechny takto uvedené inscenace v základu dvě věci společné: touhu přinést divadelní zkušenost i lidem, kteří nemají možnost divadlo zhlédnout či o něj primárně zájem nejeví, lidem, pro něž není divadlo běžnou záležitostí či společenskou nutností a kteří na něj díky tomu pohlížejí bezprostředněji, otevřeněji a bez zažitých stereotypů a konvencí. Zavézt divadlo i tam, kde ani není očekáváno. Tvůrci se v těchto prostředích musí spoléhat především na základy svého hereckého a divadelního řemesla.

KočéBRování 2010: Tele

KočéBRování 2011: Kytice

KočéBRování 2012: Ílias

KočéBRování 2013: Tyjátrmachers (hovada herecká…)

KočéBRování 2014: Cykly