Svatba na Velkolhotecku

Textovým základem pro scénář této inscenace byl detailní popis lidového svatebního obřadu, jak jej v roce 1938 zaznamenal profesor Robert Smetana (hudební historik a folklorista, který sbíral mimo jiné právě místní lidové a kramářské písně, kterým věnoval svou disertační práci O melodických idiotismech v lidovém zpěvu evangelíků velkolhoteckých z roku 1934). Do scénáře inscenace byla zakomponována ještě kramářská píseň zachovaná v autorově (tedy Smetanově) pozůstalosti a několik velkolhoteckých písní Smetanou zaznamenaných. Ty byly ve výsledné podobě inscenace interpretovány členy místního pěveckého sboru Festivia Chorus pod vedením Josefa a Jitky Čudlých, zatímco scénář byl herecky ztvárňován tehdejšími studenty 1. ročníku Ateliéru dramatické výchovy JAMU.

Svatba na Velkolhotecku aneb Divadelní rekonstrukce svatebních zvyklostí, jak je v roce 1933 podle vyprávění rodiny Závodských zaznamenal a písně zapsal profesor Robert Smetana)

Scénář a režie: Vítězslav Větrovec (na základě práce Roberta Smetany)

Dramaturgie:     Josef Kovalčuk

Hudba:              Festivia Chorus

Účinkovali:        studenti 1. ročníku Ateliéru dramatické výchovy JAMU

Uvedení:           23. června 2008 na návsi ve Velké Lhotě