O divadle

KočéBR

KočéBR je volné sdružení divadelníků, které spojují následující zájmy: divadlo, které se věnuje lokální paměti, oživuje ji a vyzdvihuje z ní témata významná pro danou komunitu, před kterou jsou ztvárněna v podobě divadelních inscenací, happeningů či performancí (zejména Velkolhotecký projekt), a divadlo, které své inscenace uvádí v oblastech okrajových a nedotčených tradiční divadelní kulturou (projekt KočéBRování). Vedle témat spjatými s danou komunitou je pro KočéBR rovněž směrodatné vnímání divadla jako ojedinělé události či svátku, který se nemusí opakovat. Blízká je KočéBRu poetika pouličního divadla a site specific, typický je rovněž blízký vztah k lidovým písním a tradicím a jejich využití v jednotlivých inscenacích (záleží vždy na místě uvedení). Toto divadelní nazírání a osoba režiséra a zakladatele KočéBRu Vítězslava Větrovce jsou patrně ty nejcharakterističtější znaky, kterými lze divadlo KočéBR definovat.

Historie

KočéBR byl oficiálně založen v roce 2011 Vítězslavem Větrovcem, Janem Bernáškem a Terezou Kratochvílovou. Po uvedení několika performancí zejména v brněnských klubech a kavárnách a po odchodu Jana Bernáška a Terezy Kratochvílové se sám Větrovec zaměřil na postupné rozvíjení dvou stěžejních projektů KočéBRu – toho Velkolhoteckého a projektu KočéBRování. V těchto a jim spřízněných pokračuje dodnes.

Neoficiální historie KočéBRu začíná však již v roce 2008, kdy byla ve vsi Velká Lhota na Českomoravské vrchovině v České republice uvedena inscenace Svatba na Velkolhotecku. V uvádění inscenací ve Velké Lhotě se od toho roku pokračuje dodnes (Velkolhotecká lípa, Velkolhotecké pašije aj.) a stalo se již místní tradicí a vysoce hodnocenou součástí kulturního života obce. Projekt v roce 2013 nabyl podoby mezinárodního divadelně-antropologického festivalu (Velkolhotecká škola aneb Kterak cizinci Velkou Lhotu poznávali), jehož se účastní divadelníci např. ze Španělska, Portugalska, Finska či Turecka a představují ve Velké Lhotě inscenace pojednávající o tématech ze svých domovů (Hacivat & Karagöz, Mi abuela Pilar aj.). Druhým zásadním rokem v historii divadla byl rok 2010, v němž tým herců pod vedením režiséra Vítězslava Větrovce poprvé vyrazil (s inscenací Tele na motivy masopustní frašky Hanse Sachse Chtěl vysedět telata) na divadelní pouť po zapadlých vsích na jižní Moravě a Českomoravské vrchovině, kde lidé o divadlo zavadí jen zřídka. Po stejných lokacích KočéBR putoval i v letech 2011-2013, avšak prozatímním vrcholem tohoto projektu bylo v roce 2014 kočování po vsích ve východním Turecku (s inscenací Cykly) a v jeho rámci zkoumání možností divadelní komunikace v jazykově a kulturně odlišném prostředí.